08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Tempelhof

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Outside the L.O.C.K.

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Panorama-view from the Denimhunters’ booth

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Tempelhof Details

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Buco

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

The Real McCoy’s Showroom

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

At the Red Wing Shoe Store in Berlin wearing the new Munson Rangers

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Passing By

08*09*10-07-2014Bread & Butter BerlinBerlin (DE)Fast Forward 08*09*10-07-2014Bread & Butter BerlinBerlin (DE)Fast Forward 08*09*10-07-2014Bread & Butter BerlinBerlin (DE)Fast Forward 08*09*10-07-2014Bread & Butter BerlinBerlin (DE)Fast Forward

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Berlin (DE)

Fast Forward

08*09*10-07-2014
Bread & Butter Berlin
Tempelhof, Berlin (DE)

L.O.C.K.